Zadanie 1.

Do jakiego „wydarzenia” w grze world World Of Warcraft są odwałania w South Park oraz w reklamie Toyoty?

Partnerzy wydarzenia: